ความเป็นมาของแนวคิด เทคโนโลยี iot และตัวอย่างของการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เทคโนโลยี iot

หัวข้อนำทาง

เทคโนโลยี iot หรือ Internet of Things เป็นเทรนด์การพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญมาก และเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีเกือบทุกระบบ วันนี้เราพบว่า Iot ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีใหม่ อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญไม่สามารถละเลยได้ คำอธิบายที่ชัดเจนที่สุดสำหรับ Iot คือทุกอุปกรณ์ในโลกสามารถเชื่อมต่อในเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูล เป็นเป้าหมายของการเชื่อมต่อโลกดิจิทัลเพื่อปรับปรุงวิถีชีวิตของโลกทางกายภาพของมนุษย์ เทคโนโลยี iot คืออะไร

เทคโนโลยี iot คืออะไร

เทคโนโลยี iot แนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย เทคโนโลยี iot คืออะไร เพราะเป็นความคิดที่เกิดในปี 1970 บนหลักการที่เรียกว่า Smart Device หรือ Pervasive Computing ซึ่งนักประดิษฐ์แห่งยุคนั้นมีแนวคิดที่จะสร้างคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ในทุกสถานการณ์ รองรับข้อมูลจากหลายตำแหน่ง ฟอร์แมตด้วยการแชร์ข้อมูลกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น iot มีอะไรบ้าง

ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดของ Desktop Computing ซึ่งเน้นที่การทำให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในเครื่อง แต่ความคิดไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากบริบทท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ความพร้อมใช้งานไม่เพียงพอ จนกระทั่งถึงปี 1999 เควิน แอชตัน ผู้ร่วมก่อตั้ง Auto-ID Labs MIT ได้แนะนำแนวคิดของอุปกรณ์ระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุ (RFID) ให้กับ P&G ที่เรียกว่า “Internet of Things” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนา AI. หมุนเวียน

เทคโนโลยี iot  เป็นอย่างไร

เทคโนโลยี iot คืออะไร หรือ Internet of Things เป็นระบบที่เชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบดิจิตอล สิ่งของ มนุษย์ หรือแม้แต่สัตว์ เพื่อถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายโดยไม่จำเป็นต้องให้บุคคลส่งข้อมูลด้วยตนเอง ให้ระบบเป็นคนกลางในกระบวนการแทน

iot มีอะไรบ้าง โดยทั่วไปประกอบด้วยอุปกรณ์สมาร์ทที่เปิดใช้งานเว็บซึ่งฝังอยู่ในระบบ เพื่อรวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลตามคำแนะนำ อุปกรณ์เหล่านี้ใช้ระบบเซ็นเซอร์ร่วมกับเกตเวย์หลักสำหรับการรับส่งข้อมูล IoT ซึ่งมีประโยชน์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ด้วย เพราะมันทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลง่ายขึ้นและเร็วขึ้น
เกือบทุกอย่างสามารถทำเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้เชื่อมต่อกับระบบ IoT หากเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและสามารถควบคุมการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได้ นั่นก็เพราะว่าหลอดไฟมีระบบเซนเซอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้เองเป็นต้น

เทคโนโลยีiot ในชีวิตประจําวัน

วันนี้เทคโนโลยี iot  เป็นปัญหาระดับโลก โดยเฉพาะในบริบทของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกสมัยใหม่ เทคโนโลยี iot ในชีวิตประจําวัน  เช่น Smart City, AI, Bigdata ซึ่ง Iot เป็นอีกสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ในช่องว่างของการพัฒนาและขับเคลื่อนโลกไปสู่อนาคต เทคโนโลยี iot มีอะไรบ้าง มีตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับการนำ Iot มาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตปัจจุบัน ซึ่งผมไม่สามารถพูดถึงทั้งหมดได้ แต่นี่คือตัวอย่างบางส่วน:

IoT-concept-smart home

  • Smart home

เป็นเทคโนโลยีแรกที่ผู้คนพูดถึงเพราะ Iot มีส่วนร่วมในการทำให้อุปกรณ์ภายในบ้านทำงานและควบคุมได้ รวมถึงการแสดงข้อมูลต่างๆ ในระยะไกล เช่น การเปิดปิดไฟหรือปรับแสงในบ้านผ่านมือถือ หรือสามารถตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าภายในบ้านได้โดยดูจากแอพพลิเคชั่น รวมถึงตรวจสอบและควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา ซึ่งถือว่า Iot เป็นตัวแปรสำคัญในการสร้าง Smart Home

  • Smart grid

เทคโนโลยี iot ในชีวิตประจําวัน สมาร์ทกริดหรือออลอินวันสั่งไฟฟ้าอัจฉริยะ เทคโนโลยีที่คนพูดถึงมากที่สุดในปัจจุบัน ด้วยการพัฒนาระบบส่งกำลังอัจฉริยะ โดยสามารถตรวจสอบและซ่อมแซมสายไฟได้หากมีความผิดปกติใดๆ ประเทศไทยใช้ระบบนี้เพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ปรับปรุงคุณภาพการบริการและสามารถจัดการพลังงานได้ อีกทั้งยังช่วยให้ซื้อขายไฟฟ้าฟรี ลดการผูกขาดซึ่งส่งผลให้ราคาไฟฟ้าลดลง

  • Smart city

นอกจาก Smart home ที่นำ Iot มาสู่บริการจัดการบ้านแล้ว หากดูโครงสร้างที่ใหญ่โตเหมือนคนทั้งเมือง เรื่องราวของ IoT นั้นสำคัญมาก และเป็นรากฐานที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการทำให้เมืองอัจฉริยะเป็นจริง เพราะสุดท้ายแล้ว การจัดการต้องมาจากการเชื่อมต่อระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน ผ่านเทคโนโลยี Iot ทำให้คนในเมืองอยู่ได้อย่างสบาย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การเชื่อมต่อและจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของเมือง ระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน ระบบตอบสนองภัยพิบัติ เป็นต้น ระบบอัจฉริยะทั้งหมดนี้ทำงานภายใต้ เทคโนโลยี iot

  • Connected car

รถยนต์ที่เชื่อมต่อกันเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของเทคโนโลยี ที่ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และช่วยจัดการการจราจรบนถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความแออัดของการจราจร ประหยัดเวลาในการเดินทาง เป็นต้น แนวคิดของเทคโนโลยีนี้คือการแบ่งปันข้อมูลระหว่างรถต่างๆ บนท้องถนน ส่งผลให้มีความปลอดภัย ไม่เกิดการชน แสดงสภาพการจราจร และข้อมูลเพื่อสร้างแผนการเดินทางที่ดีที่สุด

ทั้งหมดนี้เป็นที่มาของแนวคิด เทคโนโลยี iot และตัวอย่างการใช้งานในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นกระแสในการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันและจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทั้งระบบ เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนและทำให้โลกสะดวกสบาย มีเสถียรภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น

เหตุไฉนเทคโนโลยีiot ถึงมีความสำคัญ

เทคโนโลยี iot ในชีวิตประจําวัน  ในอดีต Internet of Thing (IoT) ถูกใช้เป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต แต่ปัจจุบัน IoT ได้กลายเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด จากหลักฐานของแนวโน้มของ IoT นี้ IoT ถูกใช้ในซอฟต์แวร์วิเคราะห์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ใช้เพื่อช่วยเหลือธุรกิจ สิ่งนี้สามารถปรับปรุงกระบวนการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนได้อย่างมาก

IoT ได้ปูทางไปสู่เทคโนโลยีอัจฉริยะทุกที่ อุปกรณ์อัจฉริยะที่เราเห็นและใช้งานคือโทรศัพท์ รถยนต์ หรือ AI ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากในทุกวันนี้ จากแนวโน้มของ IoT ที่มีอยู่ ผู้เขียนตั้งใจที่จะให้ผู้อ่านมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ IoT ในปัจจุบัน หากผู้อ่านนำความรู้ IoT ไปใช้กับธุรกิจหรือที่ทำงานของตน อาจเป็นเพียงสิ่งหนึ่งหรือสองอย่างเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแนวโน้ม IoT เหล่านี้และสนับสนุนบริษัท ธุรกิจ และอาชีพในอนาคตของคุณ

บทความแนะนำ