เทคโนโลยี หมายถึง

เทคโนโลยี หมายถึง ได้กลายเป็นปัจจัยในชีวิตประจำวันของเรา เทคโนโลยีอวกาศ เราเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าเทคโนโลยีคืออะไรและมันคืออะไร คุณใช้เทคโนโลยีอะไรอยู่แล้ว? เทคโนโลยี ai แต่ในบทความนี้ เรามาดูความหมายที่แท้จริงของเทคโนโลยีกัน ซึ่งเป็นวิชาการและความหมายแบบใด technology hub เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในเชิงลึกและเข้าใจความหมายของเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้งในฉบับฉบับย่อ (มีประโยชน์และสร้างแนวคิดให้กับผู้อ่านอย่างแน่นอน)

เทคโนโลยี หมายถึง อะไร มาทำความรู้จักกัน

เทคโนโลยี หมายถึง เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือแม้แต่สิ่งของที่ไม่ใช่วัตถุ เช่น กระบวนการ เทคโนโลยีเป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนำประโยชน์เชิงปฏิบัติมาสู่มนุษยชาติ วิทยาศาสตร์ใช้ประดิษฐ์สิ่งของ เพื่อประโยชน์สูงสุด ส่วนหนึ่งก็เป็นหนึ่งในความแตกต่างของเทคโนโลยี ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เศรษฐกิจเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขาย ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสมบัติทั่วไปของคนทั้งโลก มันถูกแจกจ่ายโดยไม่มีการซื้อขาย เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดมาพร้อมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน เทคโนโลยีอวกาศ

ลักษณะของเทคโนโลยีและประโยชน์ที่สำคัญ

สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

  1. Technology as a process (กระบวนการ) คือ การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ หรือ ความรู้ที่สะสมมาเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติ เชื่อกันว่าเป็นกระบวนการที่เชื่อถือได้ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหา
  2. เทคโนโลยีในฐานะผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์) หมายถึง วัสดุและอุปกรณ์ที่เกิดจากการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี
  3. เทคโนโลยีที่ผสมผสานกระบวนการและผลิตภัณฑ์ (กระบวนการและผลิตภัณฑ์) เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานประสานกันระหว่างเครื่องกับโปรแกรมเทคโนโลยีชีวภาพ

ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดที่สำคัญที่สุดของเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคตคือการพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ การปฏิวัติเทคโนโลยีชีวภาพที่กำลังจะเกิดขึ้น ในการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญต่อมนุษยชาติที่เพิ่มการผลิตอาหารเพื่อเป็นอาหารแก่โลก เทคโนโลยีอวกาศ

ประเทศไทยอยู่ในภาวะถดถอยเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ ทำให้หลายคนคิดว่าเราต้องหาวิธีใหม่ๆ ในการสร้างตัวเอง ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่และเปิดตัวบริการใหม่ ๆ แทนการพึ่งพาวัตถุดิบราคาถูกและความได้เปรียบด้านแรงงาน วิธีการใหม่นี้ต้องใช้สมอง ใช้ความสามารถของเราเพื่อเพิ่มและรวมเทคโนโลยีใหม่เข้าด้วยกัน สร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่แข่งขันได้ในตลาดโลก

รวมเทคโนโลยีเปลี่ยนอนาคตมนุษย์ในอีก 10 ปีข้างหน้า

เทคโนโลยี หมายถึง คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าเทคโนโลยีในอนาคตจะเป็นอย่างไรในอีก 10 ปีข้างหน้า? โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร? รวมถึงสิ่งที่เราได้เห็นจากภาพยนตร์ในอนาคตด้วยสิ่งประดิษฐ์ล้ำสมัย เป็นไปได้อย่างไร? เทคโนโลยีหลายอย่างมีมานานแล้ว ในอนาคตอันใกล้นี้ เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตของเรา จนเปลี่ยนแปลงและดำเนินไปอย่างรวดเร็ว จะมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจในบทความนี้มาบอกหรือไม่?

ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จะพัฒนาทุกสิ่งให้ล้ำสมัย

เทคโนโลยี หมายถึง มนุษย์อาจรู้จักปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยี ai หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติหรือระบบอัตโนมัติมาเป็นเวลานาน แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี ai หมายถึง

AI พัฒนาไวจนน่าจับตามอง

เทคโนโลยีหมายถึง ภายในปี 2564 เทคโนโลยี AI จะถูกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เทคโนโลยี ai หมายถึง นอกจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โซเชียลมีเดีย และในด้านการแพทย์แล้ว AI ยังมีบทบาทสำคัญในธุรกิจด้วยการใช้ระบบ AI เพิ่มขึ้น 25% ต่อปี รวมถึงการบริการลูกค้า การขนส่ง ความเป็นส่วนตัว และการลงทุน เป็นต้น ตามเนื้อผ้า เราคาดการณ์ว่ายังมีพื้นที่ที่ AI ไม่สามารถทำได้เช่นเดียวกับมนุษย์ เพราะเป็นงานที่ต้องการมนุษยธรรมสูง เช่น งานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ และงานที่ต้องใช้ความเข้าใจทางอารมณ์ แต่ความเชื่อนี้จะค่อยๆ เปลี่ยนไปตาม AI ที่ทำสิ่งเหล่านี้ได้

เทคโนโลยี ai ได้พัฒนาระบบ Multi Skill และ Deep Learning ที่ช่วยให้ปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้อย่างลึกซึ้งและเชี่ยวชาญหลายสิ่งพร้อมกัน และสร้างงานและผู้คนที่ใช้ทักษะทางอารมณ์ของตนเอง ตัวอย่างที่น่าสนใจคือ GPT-3 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเขียนหนังสือได้เหมือนมนุษย์ AI ยังสามารถทำงานศิลปะ ดนตรี และการวาดภาพ ผู้คนเริ่มยอมรับ AI เป็นเพื่อนของพวกเขาด้วย

เทคโนโลยี R ที่ผสานโลกเสมือนกับความเป็นจริงอย่างสมบูรณ์

เทคโนโลยีหมายถึง เทคโนโลยีในอีก 10 ปีข้างหน้าที่จะเปลี่ยนอนาคตของมนุษยชาติเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจ “Virtual World Technology” ซึ่งได้พัฒนาเทคโนโลยี R (Reality Technology) เหล่านี้ไว้มากมาย

เทคโนโลยี VR (Virtual Reality) จำลองความเป็นจริงเสมือน สร้างโลกเสมือนจริงให้เราได้สัมผัสในโลกเสมือนจริงผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น จอภาพหรือแว่นตา VR บริษัทใหญ่อย่าง Google นำเทคโนโลยีนี้มาสู่ทุกคน เช่น Virtual Tour ผ่าน Google Earth หรือ Virtual Tour นิทรรศการและสถานที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีบริษัทเกมหลายแห่งที่ผลิตเกม VR ก้าวสำคัญในเทคโนโลยี VR คือบริษัท Facebook ที่กำลังพัฒนา Facebook Horizon ซึ่งเป็นโลกโซเชียลออนไลน์เสมือนจริงที่ผู้คนสามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีนี้ สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ชีวิตในเกมและโต้ตอบกันทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อวิถีชีวิตของสังคมมนุษย์ เทคโนโลยี ai หมายถึง

เทคโนโลยี ar หมายถึง

เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ที่ผสมผสานโลกแห่งความจริงเข้ากับโลกเสมือนจริง เทคโนโลยี ar หมายถึง เทคโนโลยีนี้จะสามารถจำลองภาพ 3 มิติที่แสดงในพื้นที่จริงได้ เพื่อให้เรามองเห็นได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ขั้นกลาง เช่น ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น และฮาร์ดแวร์ เช่น กล้องโทรศัพท์มือถือหรือแว่นตา VR

technology hub เทคโนโลยีนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เช่น ในเกม Pokemon Go และมักใช้ตัวกรองจากแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จากเฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่อย่าง IKEA โดยใช้เทคโนโลยี AR เพื่อจำลองภาพผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ ในความเป็นจริง เพื่อให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นได้เห็นภาพที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี AR สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากสำหรับธุรกิจและชีวิตมนุษย์ ในอนาคตเราอาจไม่ต้องไปซื้อของอีกต่อไป

เทคโนโลยี MR (Mixed Reality) ผสมผสานจุดแข็งของ VR และ AR มันใช้เทคโนโลยีโฮโลแกรมเพื่อช่วยให้เราเห็น สัมผัส และโต้ตอบ ลองนึกภาพหนังบล็อกบัสเตอร์อย่าง Iron Man ที่ตัวเอกสามารถคุยกับ Javis ได้ ซึ่งเป็นตรรกะของสิ่งต่างๆ คอมพิวเตอร์จำนวนมากทำงานโดยใช้คำสั่งเสียงและปุ่มต่างๆ ลอยอยู่ในอากาศ

XR (Extended Reality) อีกระดับของความเป็นจริงเสมือน การพัฒนาผสมผสานเทคโนโลยี AR + VR + MR เข้าด้วยกัน นอกจากจะสามารถควบคุมโลกเสมือนจริงได้แล้ว นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับคำสั่งและการโต้ตอบทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและโลกเสมือนจริง อนาคตใช้ได้กับทุกภาคส่วน รวมถึงอุตสาหกรรม การศึกษา การทหาร สุขภาพ การเดินทาง และความบันเทิง เทคโนโลยี ar หมายถึง

เทคโนโลยี Blockchain เปลี่ยนแปลงโลก

เทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีบล็อคเชนในยุคดิจิทัล มีความสามารถในการเก็บข้อมูลเครือข่ายที่ทุกคนเข้าถึงได้ ไม่ต้องใช้พ่อค้าคนกลางด้วยการเข้ารหัสคอมพิวเตอร์เพื่อความปลอดภัย ทำให้สามารถรับข้อมูลชุดเดียวกันได้พร้อมกันทั่วโลก

ประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อคเชนนั้นโปร่งใสเพราะทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เป็นการยากที่จะเข้าไปยุ่งและทำลาย และลดพ่อค้าคนกลางในระบบ เทคโนโลยีนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินส่วนใหญ่ทั้งในธนาคารและใน Bitcoin อย่างที่เราทราบ 

ในอดีต อุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล Cryptocurrency บล็อกเชนที่ได้รับความนิยมอย่างมากยังใช้เพื่อเก็บข้อมูลธุรกรรมและผลกำไรของตลาด เช่นเดียวกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ทั้งหมดที่สนใจบล็อกเชน และนำไปใช้กับบริการของตนเองเช่น Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Blockchain Platform และ Alibaba Cloud เป็นต้น เทคโนโลยี ar หมายถึง

Brain-machine เทคโนโลยีเชื่อมโยงสมองมนุษย์เข้า AI

เทคโนโลยีหมายถึง เทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นในอีก 10 ปีข้างหน้ากำลังจะกลายเป็นความจริง Brain-machine เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เชื่อมโยงมนุษย์กับ AI อย่างที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์ไซไฟล้ำสมัย Brain-machine คืออะไร? ลองนึกถึงตัวละครที่สวมหมวกกันน็อคเพื่อควบคุมเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ ตัวละครที่มีชิปฝังอยู่ในสมองเพื่อแลกเปลี่ยนและเก็บข้อมูล รวมถึงตัวละครที่มีส่วนของร่างกายหุ่นยนต์

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของ Brain-Machine จะเปลี่ยนชีวิตมนุษย์อย่างมากและสร้างอนาคตที่ดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแพทย์ที่สามารถช่วยรักษาสมองและโรคทางระบบประสาท ไม่ว่าจะเป็นความจำเสื่อม ซึมเศร้า ตาบอด หูหนวกที่เกิดจากอาการทางสมอง ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถเติมเต็มอวัยวะสำหรับผู้ทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะโดยไม่ได้ตั้งใจผ่านการเชื่อมต่อของระบบประสาท ด้วยแขนขาเทียมและชิ้นส่วนหุ่นยนต์สามารถทำงานได้เหมือนอวัยวะทั่วไป

นอกจากด้านการแพทย์แล้ว เทคโนโลยีนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย มนุษย์จะสามารถเชื่อมต่อกับวัตถุและเครื่องจักรได้ และเทคโนโลยียังทำให้จิตใจสดชื่นด้วยการอัปโหลดข้อมูลของผู้คนและสร้างตัวตนเสมือนจริงจากความทรงจำของผู้คน technology hub

ioT สรรพสิ่งมีชีวิตโดยอินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมโยง

เทคโนโลยี iot

Internet of Things เทคโนโลยี หมายถึง เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ “ฉลาดขึ้น” เทคโนโลยี iot มีอะไรบ้าง โดยการเชื่อมต่อข้อมูลและสื่อสารกันผ่านเครือข่ายออนไลน์ อินเทอร์เน็ต Wi-Fi และ Bluetooth ได้กลายเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่เรารู้จัก เทคโนโลยีเหล่านี้เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราบ้างแล้วโดยที่เราอาจจะยังไม่รู้ตัว เช่น

  • อุปกรณ์อัจฉริยะที่สวมใส่ได้ Smart Wearable อย่าง Smart Watch
  • โทรศัพท์มือถือ Smartphone
  • บ้านอัจฉริยะ Smart Home
  • เมืองอัจฉริยะ Smart City
  • รถยนต์อัจฉริยะ Smart Car
  • ระบบโครงข่ายสำหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจร Smart Grid

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รอบตัวเราจะพัฒนาเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะมากขึ้นและช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียดมากขึ้น ทำให้ผู้ใช้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้ง่ายขึ้น ควบคุมอุปกรณ์น้อยลง ไม่ต้องตั้งค่าระบบหรือเปิดและปิดด้วยตนเองอีกต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้และส่งไปยังอุปกรณ์อื่นได้ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ได้แก่:

Industrial IoT:

การนำเทคโนโลยีทั้งหมดมาใช้ในอุตสาหกรรมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตจนถึงการขนส่ง มนุษย์อาจไม่ต้องทำงานเพื่อจัดหา ผลิต หรือขนส่งวัตถุดิบอีกต่อไป แอปพลิเคชัน IoT ในการดูแลสุขภาพ:

เทคโนโลยี IoT จะช่วยในเรื่องการแพทย์มากขึ้นเลยทีเดียว แพทย์ของคุณสามารถตรวจหาอาการได้ รับข้อมูลโดยละเอียดและพฤติกรรมของผู้ป่วยผ่านอุปกรณ์สวมใส่ที่วิเคราะห์และประมวลผลร่างกายของผู้ป่วย อาจจะมีเครื่องมือแพทย์ชิ้นใหม่ สามารถตรวจหาโรคและอาการโดยอัตโนมัติ รวมทั้งระบุสาเหตุและการรักษา

IoT Applications in Agriculture:

เทคโนโลยี iot มีอะไรบ้าง ในการเกษตร สามารถใช้วัด ประเมิน และรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ และคาดการณ์ได้ อีกทั้งยังเข้ากันได้กับอุปกรณ์เก็บเกี่ยว

เทคโนโลยี IoT ไม่เพียงทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเท่านั้น แต่มันจะสร้างความแตกต่างอย่างมากในอนาคต การทำให้อุปกรณ์ฉลาดขึ้นด้วยเทคโนโลยี IoT จะเปลี่ยนอนาคตของมนุษย์ให้ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

Edge Computing และ ​Cloud ประมวลผลข้อมูลไร้ฮาร์ดแวร์

Edge และ Cloud เป็นเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ที่ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลโดยไม่ต้องประมวลผลฮาร์ดแวร์ ซึ่งช่วยให้เราใช้โปรแกรม ระบบ หรือที่จัดเก็บจากอุปกรณ์ใดก็ได้ ความแตกต่างระหว่างทั้งสองคือ Cloud ส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อประมวลผลและส่งคืน ต้องใช้เวลามากขึ้นและ Edge จะส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใกล้เคียง ใช้เวลาในการประมวลผลข้อมูลและส่งกลับน้อยลง 

นอกจากนี้ การส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังสอดคล้องกับเทคโนโลยี Internet of Things มากขึ้น การส่งข้อมูลประเภทต่างๆ ส่งผลต่อต้นทุน ควบคู่ไปกับพลังของการส่งสัญญาณ จึงจำเป็นต้องประเมินวัตถุประสงค์และลักษณะการใช้งานให้เหมาะสม

Cloud Computing เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยและใช้กันมานาน ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นระบบธุรกรรมหรือการใช้ระบบออนไลน์ เช่น Internet Banking, Social Media และ Email, ระบบ Cloud-Based เช่น Document Online, Program Online ที่ใช้สำหรับการทำงาน, ที่เก็บข้อมูลบนไดรฟ์ เป็นต้น

Edge Computing เป็นเทรนด์ที่กำลังได้รับความสนใจ มีการใช้มาระยะหนึ่งแล้วในระบบบ้านอัจฉริยะและอุปกรณ์อัจฉริยะ ประหยัดพื้นที่บนเซิร์ฟเวอร์ และเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล

เทคโนโลยีในอนาคตจะเปลี่ยนโลกยังไง?

เทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีเป็นตัวเร่งความเร็วของโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวิถีชีวิตและระบบ เทคโนโลยีจะเติมเต็มสิ่งที่มนุษย์ขาดหายไป เทคโนโลยีในอีก 10 ปีข้างหน้าจะพัฒนาต่อไปและสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้เกือบทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดี เทคโนโลยี iot มีอะไรบ้าง มีอะไรใหม่ด้วยเทคโนโลยีสามารถสร้างสิ่งใหม่ได้ มาเรียนรู้กันเยอะๆ อาชีพ วัฒนธรรม หรือกระบวนการบางอย่างอาจสูญหายไปเนื่องจากการเทคโอเวอร์เทคโนโลยี เทคโนโลยีจะให้โอกาสที่ดี ให้กับหลายชีวิต แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะเผยแพร่เทคโนโลยีไปยังทุกกลุ่มเพื่อเปลี่ยนอนาคตของมนุษยชาติ